Nyttige Links

SE HER REGLER FOR UDFØRSEL/INDFØRSEL AF HESTE I SVERIGE:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar.4.389b567011d9aa1eeab80008.html
Hjemmeside til Nordsvensk Hest distrikt Midt & Nordjylland Som går via Nordsvensken Riksforeningen i Sverige.
FNH Skåne
Foreningen Nordsvensk Hasten i Halland
Stuteri Nordsvensken i Äsphult
Svensk hjemmeside

© 2018 Nordsvensk Brugshest Distrikt Sjælland og Øerne with Wix.com