top of page

Referat fra generalforsamlingen i FNH SE distrikt Sjælland og Øerne

Tirsdag d. 30 januar 2024. Hos Anne Christensen, Frenderupvej 6, 4180 Sorø kl 19:00.

Til stede: Anne Christensen, John Isaksen, Ea Isaksen, Maria Meldal, Nathja Silke Larsen, Marie Nørgaard, Stig Nørgaard, Carina Jensen og Leif Christensen

 

Dagsorden for Distrikt Sjælland og Øerne: 

 1. Valg af dirigent.

  1. Marie Nørgaard

 2. Valg af stemmeudvalg.

  1. Håndsoprækning

 3. Formandens beretning for det forløbne år 2023.

  1. Godkendt

 4. Aflæggelse af årsregnskab for år 2023 til godkendelse.

  1. Godkendt

 5. Aflæggelse af budget for år 2024 til godkendelse.

  1. Godkendt

 6. Fastsættelse af informationsbidrag. 

  1. Ingen ændringer

 7. Indkommende forslag.

  1. Ingen

 8. Valg af bestyrelse jf. § 5.

  1. John Isaksen er på valg og modtager genvalg. Palle Jensen er på valg og ønsker at blive afløst. Carina Jensen opstiller til bestyrelsen.

  2. Frederikke Knudsen udtrådte af bestyrelsen i løbet af året. Vi skal være 6 medlemmer så vi opfordrer til at stille op. 

  3. De valgte er: John Isaksen (Genvalgt), Carina Jensen (Nyvalgt) og Nathja Silke Larsen (Nyvalgt)

 9. Valg af bestyrelsessuppleanter. Vi skal have valgt en ny suppleant. Bestyrelsen opfordrer til at stille op. 

  1. Ea Isaksen

 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

  1. Revisor: Marie Nørgaard og Revisorsuppleant: Ea Isaksen

 11. Valg af fuldmægtige til FNH. Mandatperiode 4 år. På valg er John Isaksen, som genopstiller. Anne Christensen som genopstiller, og Palle Jensen som ønsker at blive afløst.

  1. Fuldmægtig: Carina Jensen

 12. Valg af fuldmægtige suppleanter til FNH.  Mandatperiode 4 år.

  1. Fuldmægtigsuppleant: Bettina Christensen 

 13. Eventuelt, bl.a. med spørgsmål vedr. foreningen og den nordsvenske brugshesteavl indenfor distriktets virksomhedsområde, spørgsmål til bestyrelsens arbejde, forslag til aktiviteter og meget andet.  

  1. Nye vedtægter fra sidste år skal skrives ind i vedtægterne.

  2. Betalingsfristen skal ændres i vedtægterne til næste generalforsamling.

  3. Kåring med Gottlandsruss evt. i 2025 med fælles dommer.

   1. Måske skal vi overveje en ny model med rosetterne i år?

Referent: Anne og Bettina Christensen

bottom of page