top of page

Referat fra generalforsamlingen i FNH SE distrikt Sjælland og Øerne

Søndag den 29. Januar 2023 kl.13.00 Hos Lone Jørgensen og Jan Christensen, Græse Skolevej 27, 3600 Frederikssund.

Til stede: Bettina Christensen, Anne Christensen, Lone Jørgensen, Frederikke Knudsen, Palle Jensen, Sofie Ostenfeld, Ea Isaksen, Jan Rostgaard, Stig Jensen og Nina Olsen

 

Dagsorden for Distrikt Sjælland og Øerne: 

1. Valg af dirigent.

Bettina Christensen

2. Valg af stemmeudvalg.

Der er enighed om at stemme ved håndsoprækning.

3. Formandens beretning for det forløbne år 2022.

John fremlægger beretningen, den er meget detaljeret som sædvanlig. John har lavet en forglemmelse omkring store hestedag og horsemanship kurset – det bliver tilføjet inden det sendes ud.

Beretningen er godkendt

4. Aflæggelse af årsregnskab for år 2022 til godkendelse.

 Regnskabet dækker både FNH distriktet Sjælland og øerne, samt FNH DK da det ville være dyrere at holde to konti og svært at       administrere.

Regnskabet er godkendt.

5. Aflæggelse af budget for år 2023 til godkendelse.

Vi regner med at dele udgifterne til dommer med Gotlandsruss.

Budgettet er godkendt

6. Fastsættelse af informationsbidrag. 

Bestyrelsen har lagt op til at vi lader informationsbidraget være.

Stig påpeger at det er meget billigt for et medlemskab af kun den danske forening at give 300kr – skulle vi måske sætte det beløb op?

Jan siger at man evt. kan overveje at sætte beløbet til kåringen for at tjene penge der i stedet?

Redigeret efter diskussion i generalforsamlingen for FNH DK til:

”FNH DK er en del af SEGES og har arrangementer i DK

FNH SE er hovedorganisation til distrikt Sjælland og Øerne, som giver adgang til blade, hoppestambog og kåring.

Vi beslutter at medlems skabene fremover hedder enten FNH DK og koster 300kr, eller et dobbelt medlemskab, som kommer til at koste 250kr for FNH DK og 400kr til FNH SE.

Det godkendes.”

7. Indkommende forslag

Bestyrelsen har følgende forslag til ændring i vedtægterne:

I paragraf 2 ændres teksten ”I Distriktet kan enhver optages med interesse for den Nordsvenske Brugshest. Enhver der er medlem af FNH Sverige og bor i distriktet er automatisk medlem af distriktet.”, ændres til ”I distriktet kan enhver optages med interesse for den nordsvenske brugshest”

Ændringen er vedtaget.

8. Valg af bestyrelse jf. § 5. Der er i 2023 ingen på valg til bestyrelsen.

De siddende fortsætter derfor i bestyrelsen.

9. Valg af bestyrelsessuppleanter. Elisabeth Nørregren har meldt sig ud af bestyrelsen og foreningen fra i år, og vi skal have valgt en ny suppleant.

Stig Jensen vil gerne stille op som suppleant som den eneste og bliver valgt.

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Lone Hvid Jensen vil gerne fortsætte og er valgt til det.

Ea Isaksen vil gerne være revisorsuppleant og er valgt til det.

11. Valg af fuldmægtige til FNH. Mandatperiode 4 år. Der er ingen på valg i 2023. 

Den siddende fortsætter derfor på posten.

12. Valg af fuldmægtige suppleanter til FNH.  Mandatperiode 4 år. Der er ingen på valg i 2023. 

Den siddende fortsætter derfor på posten.

13. Eventuelt, bl.a. med spørgsmål vedr. foreningen og den nordsvenske brugshesteavl indenfor distriktets virksomhedsområde, spørgsmål til bestyrelsens arbejde, forslag til aktiviteter og meget andet.  

Frederikke vil på vegne af aktivitetsudvalget informere om status på showsamarbejdet med belgierne.

Der er lavet et show med Nordsvensk og Belgierne, som er indsendt til godkendelse hos Roskilde Dyrskue, hvis man ønsker at deltage med hest eller som fodfolk, så skal man være velkommen. Der er også snak om evt. Bregentved og Gørlev. Vi mangler også to til at ride kvadrille.

Er der nogen der har nogle ønsker til aktiviteter eller andet vi skal lave i foreningen?

Kørekursus hos Henrik Høper

Der er kåring søndag d. 10 september hos Carina i Ørslev sammen med Gottlandsruss.

Referent: Bettina Christensen

bottom of page