top of page

Referat fra bestyrelsesmøder

Referat bestyrelsesmøde d. 22/2 2024

Hos: Carina Jensen, Nykøbingvej 38, 4200 Slagelse. 

Til stede: Anne Christensen, Bettina Christensen, John Isaksen, Ea Isaksen, Carina Jensen, Stig Nørgaard og Nathja Silke Larsen.

 

Dagsorden:

 1. Konstituering af bestyrelsen.

  1. Formand = John Isaksen

  2. Næstformand = Stig Nørgaard

  3. Sekretær = Bettina Christensen

  4. Kasserer = Anne Christensen

  5. Medlemsansvarlig = Anne Christensen og Bettina Christensen

  6. SOME- og PR-ansvarlige = Carina Jensen og Nathja Silke Larsen

  7. Køreansvarlig = Stig Jensen

  8. Ansvarlig for stoinventering = Bettina Christensen

  9. Aktivitetsgruppeleder = Carina Jensen

   1. Menige medlemmer: Nathja Silke Larsen og Ea Isaksen

 2. Medlemsliste.

  1. Vi havde kun 12 medlemmer, men med lidt flere indmeldelser er vi kommet op på de 15, som vi skal bruge.

 3. Et medlem ønsker sit kontingent for 2023 tilbagebetalt.

  1. Vi har tidligere informeret vedkommende om, at han ikke kan få overført sit medlemskab fra sidste år til i år.

  2. Der er enighed om at vedkommende får pengene tilbage, med en besked om at vi ser det som et ophørt medlemskab og tak for denne gang.

 4. Samarbejde med Jylland Midt/Nord - kontingent til Landsudvalget for heste/SEGES,

  1. Poul Strunge er nu blevet formand i distrikt Midt/Nord

  2. Ifølge rygterne er Sveriges ansøgning om udvidet avlsområde afsendt nu, og vi venter på, hvad vi så gør.

  3. Vi afventer fortsat, hvad vi gør med de pasløse heste, der er født i perioden, hvor de ikke kunne få blåt pas.

  4. Jylland Midt/Nord er gået med til at betale halvdelen af kontingentet til SEGES, og så betaler de også for alle de føl der bliver født derovre. Vi skal have aftalt hvordan vi betaler, måske sådan at vi betaler det hele, og så får de tilsendt regningen og betaler halvdelen af regningen til os.

 5. Planlægning af aktiviteter for 2024.

  1. Skulle vi måske arrangere noget fælleskørsel til Elmia i Sverige og fejre 100-års jubilæet? Det kunne måske være en idé at bo samme sted som jyderne? Aktivitetsudvalget kigger videre på projektet.

   1. Det kunne også være en idé at fejre det på en eller anden måde selv, gerne sammen med jyderne? Vi kan evt. tilbyde, at vi gerne kommer til dem første gang, evt. at afholde det på banen hos Carina.

    1. Hun er også snart færdig med riddersalen på hendes bolig, så den kan benyttes som klubhus osv. til generalforsamlinger, møder og andet.

  2. Det kunne måske være en idé med et kursus i rebslagning, evt. sammen med noget fællesspisning. 2 personer kan måske lære det de ved videre?

  3. Måske kunne en hestemassør være en idé? Måske kan det være en idé at arrangere det foredrag, vi tidligere har haft afholdt med en smed og en hestemassør igen? Så skal tiden bare forlænges lidt i forhold til sidst.

   1. Nathja Silke hiver fat i smeden og massøren i forhold til at afholde noget – helst engang i efteråret.

   2. Vi har også tidligere haft held med at invitere folk udefra til forskellige foredrag.

  4. Umiddelbart har vi kun hørt om en mulig udstiller til Roskilde Dyrskue – Haeven som også var med sidste år.

   1. Det sidste vi har hørt, fra Roskilde Dyrskue er at der ikke burde være problemer med dispensation til at stille med grønt pas med stamtavle igen i år.

   2. Vi kan ikke rigtigt tillade os at bede om huset på torvet i år, da vi kun har en mulig udstiller.

 6. Fremtidigt samarbejde med Gotlands Rus.

  1. Vi tager fat i Gotlands Rus og hører dem ad i forhold til om de kunne være interesseret i det.

  2. I år kan vi ikke afholde kåring sammen med dem, men det kunne være en fordel at gøre det sammen i år 2025, hvis vi kan finde en anden dommer og de kunne være interesseret i det igen.

 7. SOME – Hvad gør vi?

  1. Carina og Nathja Silke er inviteret til at være administratorer for facebook-gruppen, og har accepteret.

  2. Der bliver kigget på evt. at oprette en instagram til foreningen, sådan at vi også er repræsenteret der.

  3. De skal også inddrages i hjemmesiden.

  4. Det kunne måske være en idé at lave en månedens hest, hvor man præsenterer diverse hest og ejere, og prøver at inddrage dem lidt mere i de sociale medier.

 8. Eventuelt.​

  1. Vi skal have ændret vedtægterne til næste generalforsamling, så man kun er medlem til d. 1. februar, hvis man ikke har betalt.

  2. Der er problemer med at man på hjemmesiden kun kan oprette fem begivenheder samtidig, så måske kunne det være en idé at i stedet for at have den traditionelle kalender, at vi så laver en kronologisk liste i stedet for.

  3. I forhold til kåringen søndag d. 8 september 2024, skal vi have fundet ud af, om vi afholder det i Slagelse eller Sorø, da vi oprindeligt har meddelt dem begge adresser. Begge steder skal formentlig stille med to heste, som skal gå køreprøve, så transportmæssigt kan det være lige meget, hvilket sted det afholdes.

   1. Vi skal have undersøgt hvad nye rosetter koster, sådan at vi kan benytte dem til kåringen i stedet for dem fra Sverige.

   2. Der enighed om at afholde det hos Carina Jensen, Nykøbingvej 38, 4200 Slagelse.

Møde nummer: 02.

Dato:             Den 11.04.2024 kl. 19.00.               

Sted:             Hos Carina Jensen, Nykøbingvej 38 Ørslev 4200 Slagelse.

Deltagere:    Anne, Stig, Bettina, Nathja, Carina, Ea (suppl.) John (Ref.)  

Afbud:          Ingen.    

 

Dagsorden.

1) Godkendelse af referat fra møde nr. 01 samt hvis der er udestående godkendelser.

Ref. for bestyrelsesmøde 01 blev godkendt uden bemærkninger.

2) Behandling af anmodning af medlemsskab fra muligt medlem. 

Det er besluttet at vedkommende får lov at blive medlem fra og med den 11.04.2024. Det af vedkommende betalte kontingent til FNH DK for året 2023 bliver overført til året 2024. Vedkommende bliver informeret via mail.

3) Jylland Midt/Nord - andel af kontingent til Landsudvalget.

Anne har sendt mail med faktura fra SEGES, Landsudvalget, til Jylland Midt/Nord og de har betalt deres andel inkl. registrering for deres antal føl.

4) Status på planlægning af aktiviteter for 2024 - herunder deltagelse på Roskilde Dyrskue kvadrillen.

Roskilde Dyrskue: Der er i aften racerepræsentantmøde hos VKST. Anne har fremsendt information til Helle Lyngfeldt, vi har ønsket Jørgen Finderup som dommer og Frederikke Knudsen er dommersekretær. Der er campingplads til racerepræsentanten, Anne har den og deler den med Bettina.

Pt. ved vi at Carina, Bettina og Natja Finne stiller med deres heste til udstilling.

Ærespræmie til dyrskuet - vi køber en ærespræmie som indleveres derinde til racerepr.mødet. John sender mail til Helle om at vi kommer med ærespræmie.

Deltagelse i Roskilde-kvadrillen - vi kan ikke finde deltagere til kvadrillen. Carina informerer Helle.

Deltagelse i show - vi deltager ikke i år med og i show.

Aktiviteter:

Nathja har opslået arrangementer i Facebook-gruppen; fint arbejde af gruppen.

Ang. skovturen, mangler Nathja svar fra Skovfogeden vedr. køb af dagskort. Nathja kontakter skovfogeden on ca. en uge.

Vedr. foredraget om hestens bevægeapparat, pris kr. 75,- for medlemmer og 100,- for ikke-med- lemmer for foredraget inkl. kaffe/the og kage. Man kan uden for foredraget tilmelde sig til spise-arrangement til Carina, til hvem man tilmelder til spisning og betaler kr. 50,- særskilt til Carina.

Hestedagen i Sverige sidst i juli d. 27-28-29/7, vi slår op på FB at vi arbejder på en tur derop, og forespørger om og hvem der er interesseret, pt. er der ikke meldt noget ud på den svenske hjemmeside.       

Instagram – vi drøftede hvor meget værdi siden vil give, men vi giver det en god lang chance. Alle er velkomne til at lægge noget ind. Aktivitetsudvalget foreslår en repræsentation af bestyrelsen og deres heste. Vi laver et opslag hver især og sender til Nathja.

Overskud af omsætninger fra arrangementer tilgår aktivitetsgruppen til indkøb af diverse grej f.eks. telt/pavillon osv. Overskud og indkøb indgår i det samlede regnskab for året.  

5) Status på samarbejde med Gotlands Russ? Bregentved hesteshow?

Samarbejdet kører, Carina har kontakt med forpersonen. John skriver retur til kontaktperson fra Bregentved skuet at vi ikke kommer med show og at Carina fremadrettet er kontaktperson.   

6) Evt.

Køreundervisning af Henrik Høper, Carina har sendt mail til Henrik ang. arrangement dér, men Henrik har ikke svaret; Stig spørger Henrik næste gang han er til undervisning.   

Vedr. status fra Sverige, så har vi forespurgt SEGES om de har modtaget henvendelse fra Sverige, og det har de ikke. Det forlyder uofficielt at Jordbruksverket har godkendt at svenskerne udvider deres avlsområde til at dække Norge og Danmark også. Vi afventer yderligere afklaring.

Vi forespørger midt/nord om de vil kontakte Jordbruksverket for en status. John kontakter.

7) Næste møde nr.03:

I uge 20, torsdag den 16.maj 2024 kl.19.00 hos Carina.  

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 15/5 2024

Hos: Carina Jensen, Nykøbingvej 38, 4200 Slagelse.

Til stede: Bettina Christensen, Ea Isaksen, Anne Christensen, Nathja Silke Larsen og Carina Jensen

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde nr. 02 samt hvis der er udestående godkendelser.

Gjort.

2. Udsendelse af referater eller/og upload af referater på hjemmesiden, så de kun kan ses af medlemmer. Vi har tidligere haft en funktion hvor medlemmerne kunne logge på og se og læse alt, er det sådan vi skal gøre med referaterne?

Aftalen bliver at vi lægger alle referater ud til offentlig skue, men vi prøver at anonymisere navne osv. i forhold til GDPR-reglerne.

3. FB-status på resterende indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne og efterfølgende de enkelte medlemmer. 

Anne, Stig, Carina og Nathja Silke mangler i bestyrelsen. Carinas er på vej, og Anne tænker over hvad hun skal skrive.

Husk at det skal bare være en kort præsentation og nogle billeder.

Planen er at spørge vores menige medlemmer om de ikke også gerne vil skrive, så det kan komme efter vi har præsenteret bestyrelsen.

4. Planlægning af Roskilde Dyrskue 2024:

Racerepræsentant(er) de enkelte dage er Anne Christensen, med assistance fra Bettina Christensen

Sekretær for dommeren: Der er en aftale med Frederikke.

Køb af ekstra armbånd antal og hvornår: Det kan Anne Christensen gøre tirsdag eller torsdag på hestekontoret.

Køb og levering af ærespræmie for 500,-: Anne køber en ærespræmie og aflevere om tirsdagen til racerepræsentant mødet.

Anne sender en neutral mail ud til de to andre udstillere omkring kataloget, indgang osv. I den forbindelse giver foreningen også en t-shirt til dem der udstiller, så der bliver spurgt til størrelsen.

5. Køre-/ridetur i Humleore Skov søndag den 09.06.24.

mødested og mødetid (start og ca. slut), fælles egen medbragt frokost, og pris og køb af skovkort? lægges op på FB.

Der er indhentet aftale om at det koster 50kr for en endagskort, og mulighed for at kunne holde ved driftsbygningen. Der bliver lavet et kort over det der bliver lagt på facebook. Det kræver tilmelding på forhånd, sådan at vi ved hvor mange der er.

6. 100-års jubilæet på Elmia i Sverige - reminder/opfølgning på FB.

Der er fortsat ikke kommet noget info om det fra FNH Sverige, så der bliver ikke booket noget på forhånd, vi anbefaler at man evt. kan overnatte på Scandic hotel og selv booker det.

Der er lavet et foreløbigt program for fredag og lørdag, men der er også noget søndag.

7. Køb af tak for samarbejdet-gaver til tidligere bestyrelsesmedlemmer, hvad og for hvad og hvornår skal de have dem?

Hvis der skal gives en gave til dem der holder op, så skal der laves nogle regler for hvornår den gives osv. så man ikke får det for kun at være med kortvarigt i bestyrelsen.

Der enighed om at det tages op på et senere tidspunkt hvor der evt. er behov, hvor der så også bliver lavet nogle tydelige regler for hvem der evt. kan modtage det.

8. Evt.

Vi har fået et nyt (gammelt) medlem tilbage.

Vi skal have et møde igen inden juli måned, hvor der bl.a. skal ses på kåringen (pris, rosetter, diplom, tilmelding, katalog osv.). Det bliver afholdt torsdag d. 27. juni kl. 19:00 – 21:00 i riddersalen hos Carina. Bettina bager kage.

Referat bestyrelsesmøde d. 27/6 2024

Hos: Carina Hjort Jensen, Nykøbingvej 38, 4200 Slagelse

Til stede: Ea Isaksen, Anne Christensen, John Isaksen, Nathja Silke Larsen, Carina Jensen og Bettina Christensen

 

Dagsorden:

 1. Status på udsendelse af referater eller/og upload af referater på hjemmesiden, så de kun kan ses af medlemmer.  

  1. Husk at anonymisere så meget som muligt i de referater der ligges ud af hensyn til GDPR-reglerne.

  2. Vi har besluttet at der kun ligges referater ud fra 2024 af og frem.

 2. Facebook status på resterende indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne og efterfølgende de enkelte medlemmer.

  1. Vi mangler Stig og Nathja Silke – de kommer snarest.

  2. Det der har været skrevet indtil videre, har været rigtigt fint.

  3. Måske er det nemmere i fremtiden når vi også involverer flere medlemmer at de får en række spørgsmål, som de skal svare på. Carina begynder at kigge på nogle spørgsmål til dem.

 3. Evaluering af Roskilde Dyrskue 2024.

  1. Det gik fint derinde, og det var en super fin oplevelse for alle, ærgerligt at en af hestene måtte udgå.

  2. Der er en ærespræmie til over fra sidste år, den kan jo så bruges til kåringen.

  3. Der er blevet brugt penge på ærespræmien og nogle t-shirts, så der er en underskud på ca. 485kr.

 4. Evaluering af Køre-/ridetur i Humleore Skov den 06.06.24.

  1. Det var en dejlig tur, og der blev taget nogle fine billeder af det.

 5. 100-års jubilæet på Elmia i Sverige - reminder/opfølgning på FB og evt. udsendelse på mails til alle medlemmer. - fælles kørsel?

  1. Det er sidst i Juli. Ea har forsøgt at finde ud af mere om arrangementet, bl.a. programmet som er: brugskørsel og dressurridning fredag. Dressur kørsel og præcisionskørsel lørdag. Søndag er ukendt.

  2. Ea og John har selv tænkt sig at tage to overnatninger fra fredag til søndag på Scandic hotel.

  3. Der er en egen hjemmeside omkring det – Carina laver et opslag på Facebook med link til hjemmesiden, og Bettina laver en mail med lidt info og linket, og sender til medlemmerne.

 6. Fællesarrangement hos Carina - reminder på FB og evt. mail til alle medlemmer.

  1. Det er d. 17. august kl. 15:00 med sommergrill og dyster – det er uden hest. Alle med nordsvensk heste er velkomne.

 7. Kåring 2024 - reminder på FB og evt. mails til alle medlemmer.

  1. Der skal være sidste tilmelding fredag d. 16. august kl. 12:00 til Bettina.

  2. Bettina laver katalog og diverse papirer, og et opslag omkring midten af juli angående tilmelding. Der bliver også lavet et opslag snarest for at minde folk omkring at det bliver afholdt.

  3. Vi skal nok kontakte Gotlandsruss allerede nu omkring kåringen næste år, i forhold til om de vil lave en fælles kåring med en ny dommer som begge racer kan bruge. Så ville det også være fint at lægge kåringen et tidspunkt hvor der ikke er store hestedag.

  4. Carina prøver at høre idrætsforeningen om de vil lave pølser igen.

  5. Vi skal lave en kort introduktion til racen når vi starter dagen, og kort om hestene så udefrakommende også ved hvad der sker.

  6. Vi holder et møde tættere på kåringen.

 8. Køreundervisning af Henrik Høper.

  1. Han kan ikke få det presset ind i år, og er ved at rykke det hele hjem for at spare noget tid.

  2. Carina og John prøver at snakke med ham om det, når de er på kørelejr derovre i juli.

 9. Store hestedag eller andet - arrangement sammen med Gotlandsruss?

  1. Store hestedag er ikke en mulighed, da det er samtidig med kåringen.

  2. Carina tager kontakt angående kåringen, og de bliver også inviteret til foredragsaftenerne.

 10. Evt. nyt fra Sverige hvis der er nyt.

  1. Der er ikke noget nyt fra Sverige. SEGES er klar til at godkende det.

  2. Næste møde bliver d. 7. august kl. 19:00, Anne medbringer kage.

  3. Næste møde igen bliver d. 2. september kl. 19:00, Nathja Silke medbringer boller.

bottom of page