top of page

FNH DK Referat fra generalforsamlingen

Tirsdag d. 30. januar 2024. Hos Anne Christensen, Frenderupvej 6, 4180 Sorø, kl 19:00.

Til stede: Anne Christensen, John Isaksen, Ea Isaksen, Maria Meldal, Nathja Silke Larsen, Marie Nørgaard, Stig Nørgaard, Carina Jensen og Leif Christensen

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

  1. Marie Nørgaard

 2. Valg af stemmeudvalg.

  1. Håndsoprækning

 3. Formandens beretning for det forløbne år 2023. Herunder informeres i forlængelse af informationsmail af den 15.11.2023 om forløb og status på FNH DK i f.t. SEGES og FNH SE, og hele pashåndteringen. 

  1. Godkendt

 4. Aflæggelse af årsregnskab for år 2023 til godkendelse.

  1. Godkendt

 5. Aflæggelse af budget for år 2024 til godkendelse.

  1. Godkendt

 6. Fastsættelse af kontingent.

  1. Ingen ændringer 

 7. Indkommende forslag

  1. Ingen indkomne forslag

 8. Valg af bestyrelse jf. § 6. I 2024 er John Isaksen på valg og modtager genvalg. Palle Jensen er på valg og ønsker af blive afløst.

  1. John Isaksen (Genvalgt), Carina Jensen (Nyvalgt) og Nathja Silke Larsen (Nyvalgt)

 9. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

  1. Ea Isaksen

 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

  1. Revisor: Marie Nørgaard og Revisorsuppleant: Ea Isaksen

 11. Eventuelt.

  1. Hjemmesiden, facebook og andre sociale medier skal generelt opdateres mere. Carina vil evt. opdatere.

Referent: Bettina Christensen

bottom of page