Referat for generalforsamlingen 2020

Hos: Lone Jørgensen, Græse Skolevej 27, 3600 Frederikssund

Til stede: Anne Christensen, Leif Christensen, Bettina Christensen, Lone Jørgensen, Lone Hvid Jensen, Palle Jensen, Frederikke Knudsen, Elisabeth Nørregren, Hans Jørgen Andersen, John Isaksen og Ea Isaksen

 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent

  • Ea Isaksen

 2. Valg af stemmeudvalg

  • Anne og Elisabeth

 3. Formandens beretning for det forløbne år 2019

  • John har lavet et separat dokument med beretningen. John har glemt at skrive kåring 2019 på sammen med Gottlandsruss. Ellers ingen tilføjelser.

 4. Aflæggelse af årsregnskab for år 2019 til godkendelse

  • Overskud på ca. 1500kr for sidste år. Indestående på ca. 9300kr. Det er godkendt.

 5. Aflæggelse af budget for år 2020 til godkendelse

  • Godkendt.

 6. Fastsættelse af informationsbidrag.

  • Ikke varslet ændringer fra Sverige, og vi har fortsat overskud, så vi holder prisen som pt.

 7. Indkommende forslag - Der er pt. tre indkomne forslag som annonceres på generalforsamlingen.

  • Forslag 1: Distriktets vedtægter paragraf 3 om informationsbidrag.

   • Vi forslår at ændringen hedder: Til betaling af SEGES for Nordsvensk Brugshest Danmark, og information og arrangementer. Forslaget er vedtaget.

  • Forslag 2: Vedrørende vedtægterne i nordsvensk hest Danmark, paragraf 2.

   • Der står at ansøgningen skal foretages via indmeldelsesblanket. Vi foreslår en ændring til: En mail til sekretæren med informationer om navn, adresse, telefonnummer og informationer om hesten.Forslaget er vedtaget.

  • Forslag 3: Vedrørende Nordsvensk hest Danmark paragraf 3.

   • Pt står der meget specifikke datoer for betaling, forslaget er en ændring til: Kontingent opkræves i januar, med betaling i slutningen af januar. Forslaget er vedtaget

 8. Valg af bestyrelse jf. § 5. John Isaksen, Lone Jørgensen og Palle Jensen er på valg, alle tre genopstiller.

  • Ingen der vil opstille imod, de er genvalgt.

 9. Valg af bestyrelsessuppleanter.

  • Tina Rasmussen

 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

  • Lone Hvid Jensen tager gerne posten som revisor igen, Ea Isaksen vil gerne være revisorsuppleant igen.

 11. Valg af fuldmægtige til FNH. Mandatperiode 4 år. John Isaksen, Lone Jørgensen og Palle Jensen er på valg, alle tre genopstiller.

  • Ingen modopstillere, de er genvalgt.

 12. Valg af fuldmægtige suppleanter til FNH. Mandatperiode 4 år.

  • Anne Christensen er valgt.

 13. Eventuelt, bl.a. med spørgsmål vedr. foreningen og den nordsvenske brugshesteavl indenfor distriktets virksomhedsområde, spørgsmål til bestyrelsens arbejde, forslag til aktiviteter og meget andet.

  • Lone Jørgensen fortæller om dyrskuet.

Foreningen får nu 2000kr for at deltage i showet, førhen fik vi 1000kr.

Vi startede med at arrangere show med Knabstrupperne, som ikke kunne sige meget om hvad planen var udover fart og rolige heste, så det var vi lidt modvillige mod. Så var der snak med Tinkerne, som besluttede sig for at lave noget alene alligevel. Aftalen er derfor nu at Anne Leonhard fra Egholt er tovholder og laver et show sammen med Knabstrupperne, over temaet Gøngehøvdingen. Der er ikke lavet de store detaljer i forhold til programmet, da de ikke vil lave mere før det er godkendt af dyrskuet. Planen er 5-7 heste fra nordsvensk, men vi ved ikke meget mere pt da Anne har ansvaret nu.

Der er snak om at lave et decideret showhold som kan lave noget med forskellige andre koldblodsheste og få hygget os sammen med vores heste, som kan lave noget og være ude i bedre tid.