top of page

Landsudvalget

Løbende informationer

VEDR. HESTEPAS OG MEDICINSIDER. 

HVIS JERES DYRLÆGE ELLER ANDRE SIGER JERES PAS IKKE ER OK, SÅ HENVEND JER TIL SEKRETÆREN. 
BESTYRELSEN ER NETOP VED OG UNDERSØGE DETTE VED LANDSKONTORET FOR HESTE(VIDENCENTRET).

Vi har netop sendt 3 stk. hestepas til landskontoret for heste.
Et pas af en hest fra 1996, en fra 2003, en fra 2007, og kopi af et pas fra 2009. De vil så undersøge om de hestepas er ok ifølge lovgivningen.

Det har vist sig at flere dyrlæger har sagt til ejere af Nordsvenske, at deres hestepas manglede medicinsider og mærkning af deres heste. 

Hvis din/jeres dyrlæge eller andre siger du/I skal chippe din hest og få lavet et dansk hestepas, så afvent svaret fra Landskontoret for heste. Vi har til den 31 december 2011 inden det skal være i orden.
 

Tilbagemelding

FØDEVARESTYRELSEN HAR MEDDELT AT DE NORDSVENSKE HESTEPAS INDEHOLDER/OVERHOLDER EU FORORDNINGENS MINDSTE KRAV TIL MEDICINSIDER.

HVIS DU/I HAR PROBLEMMER VEDR. NOGEN ANTASTER AT DETTE IKKE SKULLE VÆRE RIGITGT BEDES DU/I HENVENDE JER TIL FORENINGENS SEKRETÆR.

VEDR. KRAV OM CHIPNING SÅ ER REGLEN AT DE HESTE DER ER FØDT 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 SKAL IKKE CHIPPES, DA AVLSFORBUNDET I MODERLANDET SVERIGE FØR HAR HAFT REGISTRERING/IDENTITETSBESTEMMELSE VED HVIVLER/AFTEGN.

HESTE DER ER FØDT 1998 OG FØR, SAMT FRA 2009 OG FREMAD SKAL CHIPPES. DETTE GÆLDER FOR NORDSVENSK MED SVENSK HESTEPAS I DANMARK. DET SKAL VÆRE EN SVENSK MÆRKER ELLER EN MÆRKER GODKENDT AF DET SVENSKE MODERFORBUND. POUL STRUNGE FRA DISTRIKTET NORD & MIDTJYLLAND ER GODKENDT MÆRKER I MODERFORBUNDET.

bottom of page